Energienormen: enkel last of ook lust?

Vandaag de dag staan de kranten er vol van en worden er ettelijke televisieprogramma’s aan gewijd: het milieu. We dienen allemaal bewuster om te gaan met het milieu, voor onszelf en voor ons kinderen en kleinkinderen. De recente klimaatmarsen tonen aan dat de jeugd hier actief mee bezig is. Ook de bouwsector blijft niet achter, ook daar wint hoe wordt omgegaan met energie fors aan belang. Vanuit de overheid worden er strikte normen opgelegd, maar betekenen deze strenge energienormen ook een extra hap uit uw budget wanneer u overweegt om te bouwen of te verbouwen?

De normen voor 2019 en de komende jaren zijn dus wettelijk vastgelegd. Het is de datum van aanvraag van uw stedenbouwkundige vergunning die bepaalt in welke norm u dient te halen. Indien u dus nog dit jaar de vergunning aanvraagt maar pas de werken start in 2020 zijn de energienormen van 2019 van toepassing.E-peil 2019
Nieuwbouw: E40
Energetische verbouwing: E90

E-peil 2020
Nieuwbouw: E35
Energetische verbouwing: E70

E-peil 2021
Nieuwbouw: E30 – BEN woningen = Bijna Energie Neutraal.
Energetische verbouwingen: E70

Bij P&L zien we de energienormen niet als een negatief gegeven. Vaak scoren we met onze woningen zelfs lager dan de wettelijk vastgelegde normen, en dit zonder veel extra centen! Met een doordacht ontwerp van uw woning – “bezint eer ge begint” – gecombineerd met kwalitatieve materialen komt u al een heel eind.

Wist u trouwens dat u recht hebt op korting op uw onroerende voorheffing indien u onder de wettelijk vastgelegd norm blijft? Check hiervoor zeker eens de website van de Vlaamse overheid voor meer informatie. En ook bij verbouwingen komt in u in aanmerking voor allerlei premies en kortingen, dus informeer u goed of laat u goed informeren! Opgepast, haalt u de wettelijke norm niet kunnen er boetes opgelegd worden die hoog kunnen oplopen bij zware inbreuken. Het spreekt voor zich dat we bij P&L er op toezien dat dit niet gebeurd. In samenwerking met onze vaste partner Feys bvba (www.feysbvba.be) wordt hierop nauwlettend op toegezien.

En dan is er natuurlijk ook nog de besparing op uw verbruik. Onderschat dit zeker niet! Van verschillende klanten kregen we al de feedback dat hun verbruik drastisch is gezakt ten opzichte van hun vroegere woning of ten opzichte van hun woning voor de verbouwing. Als u een nieuwbouwwoning zet, maar evengoed bij een grondige energetische verbouwing, is het waarschijnlijk uw bedoeling nog heel lang van uw woning te genieten. Een op het eerste zicht gemiddelde jaarlijkse besparing op gas, elektriciteit en water wordt aanzienlijk over 10, 20, 30 jaar, of zelfs langer.

Dus wij zijn bij P&L pro energiezuinig bouwen en verbouwen en we houden de vinger aan de pols wat betreft de nieuwste technieken om uw woning perfect binnen – en liefst zelfs nog onder – de wettelijke norm te brengen. We staan klaar om u met raad en daad bij te staan, zodat u vooraf perfect weet waar u aan toe bent wat betreft energiezuinig bouwen en verbouwen. Goed voor het milieu én goed voor uw portemonnee!

Shopping Basket