Ventilatie essentieel bij energetisch (ver)bouwen!

We horen het nog vaak: “huizen worden de dag van vandaag enerzijds sterk geïsoleerd, maar langs de andere kant moet er wel ventilatie voorzien worden. Werkt dit elkaar niet tegen?”

Weet dat de luchtkwaliteit in uw woning cruciaal is voor uw gezondheid en die van uw gezin! Het is bewezen dat een betere luchtkwaliteit rechtstreeks leidt tot minder ziek zijn. Vooral kinderen en ouderen vallen binnen de doelgroep die hier zeer vatbaar voor zijn. Onlangs liet een klant van P&L nog vallen dat zijn kinderen minder vaak ziek zijn dan voorheen nadat hun woning werd verbouwd en werd voorzien van een goed ventilatiesysteem. En neen, met de systemen die vandaag voor handen zijn, gaan isolatie én ventileren hand in hand.

Er zijn verschillende manieren om uw woning op een goede manier te ventileren. In nieuwbouw en grondige verbouwingen wordt meestal geopteerd voor een C of D systeem. Maar wat is nu het verschil?

Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren. De binnenlucht wordt vervolgens mechanisch afgevoerd, dat wil zeggen door een ventilator in de ventilatie-unit. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt het best in de droge ruimtes. Hiermee bedoelt men in de leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren in de ventilatie-unit. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas. De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes. Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen. Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd. Vandaag de dag zorgen dergelijke systemen ook voor een optimale warmterecuperatie!

Ventilatiesysteem C en D, OK, maar bestaat er dan ook een A en B systeem? Jazeker, maar deze worden eigenlijk de dag van vandaag bij nieuwbouw en verbouwingen nauwelijks nog toegepast. Bij een ventilatiesysteem A gebeurt de luchtcirculatie op natuurlijke wijze aan de hand van klimatologische drukverschillen. De lucht komt de woning binnen via regelbare toevoeropeningen (RTO’s) in ramen, muren of dak. Deze RTO’s zijn regelbaar in die zin dat je ze wat meer kan openen of sluiten. Zo vermijd je dat je ventilatie in overdrive gaat op winderige dagen. Bepaalde RTO’s zijn zelfregelend: ze bepalen zelf hoeveel lucht ze binnen laten. Een ventilatiesysteem B is dan weer eigenlijk het omgekeerde van een C systeem. Hier gebeurt de afvoer op dezelfde manier als bij het ventilatiesysteem A, maar de toevoer vindt dan weer op een mechanische manier plaats, met behulp van ventilatoren. Maar dit wordt dus nog amper toegepast.

Wanneer de CO2 zich onder de 800PPM bevindt, zit je goed! Met een C of D systeem haalt u dit moeiteloos en kan u op uw beide oren slapen.

Misschien nog een tip voor indien u momenteel geen ventilatiesysteem hebt: zet dagelijks een 15-tal minuten alle ramen en deuren open! Uiteraard zal er hierdoor wat warmteverlies optreden, maar de luchtkwaliteit weegt zwaarder door om gezondheidsproblemen te voorkomen!

Bij P&L begeleiden we u uiteraard in uw keuze van ventilatiesysteem. We meten minutieus uit welk systeem voor uw woning nodig is om van een perfecte luchtkwaliteit te kunnen genieten!

Shopping Basket